×

نحوه آموزش

نحوه آموزش طوری در نظر گرفته شده که شبیه سازی یک پروژه واقعی که مثلا از مشتری سفارش گرفتیم و قرار است از صفر تا صد انجام دهیم  پس همه آموزش ها کاملا پروژه محور هستند و با توجه به نیاز های مشتریان ساخته می شوند.

نحوه آموزش